Komentáře

čtvrtek 30. dubna 2009

Investice do komodit - Úvod

Úvod pro začátečníka

Komodity můžeme jednoduše definovat jako suroviny. V současné době se na světových trzích (tzv. komoditních burzách) obchoduje např. s pšenicí, kakaem, bavlnou, ropou, masem, drahými kovy apod. Škála surovin, ze které můžete vybírat, je opravdu velmi rozmanitá. Ve skutečnosti neobchodujete přímo s vybranou surovinou, ale s uzavřeným kontraktem (typu futures nebo opčním kontraktem). Jako investor (spekulant) nemáte zájem o získání suroviny za výhodnou cenu, chcete pouze vydělat na očekávaném růstu ceny. Obchody uzavírají např. i zemědělci, kteří si chtějí zajistit prodej vlastní produkce za předem sjednanou cenu. Obchod je v tomto případě uzavřen z důvodu ochrany producenta před poklesem ceny komodity.

Typy obchodů

Obchodování s komoditami patří mezi termínované obchody. Chcete-li uzavřít kontrakt futures, dohodnete se s prodávajícím dnes na dodání standardizovaného množství vybrané komodity k určitému budoucímu datu. Můžete se např. domluvit, že vám prodávající za půl roku dodá jednu tunu pšenice v nejvyšší kvalitě za cenu 3 000 Kč (futures). Ve stanovený den vám vzniká povinnost odebrat zvolenou komoditu a prodávající ji musí dodat. Vy však nakoupený kontrakt prodáte za určitou cenu na burze ještě před dobou dodání, protože ve skutečnosti pšenici koupit nehodláte.

Při uzavření opčního kontraktu (nákupní opce) platí to samé, jen s tím rozdílem, že ve sjednaném okamžiku (nebo v průběhu sjednaného období) není vaše povinnost vybranou komoditu koupit – máte jen předkupní právo, které nemusíte využít. V popisovaném případě, kdy chcete jen vydělat na prodeji kontaktu futures či nákupní opce, je to ale v podstatě jedno – cenný papír totiž prodáte na burze ještě před realizací dohodnutého obchodu.

Výhody a rizika

Investice do komodit patří spíše do skupiny spekulativních obchodů. Můžete očekávat růst ceny zvolené komodity, ale konečný výsledek obchodu je ovlivněn celou řadou nepředvídatelných faktorů (klimatické podmínky, živelní pohromy, choroby apod.). Výhodou je možnost dosažení vysokého zisku v případě pozitivního vývoje ceny. Komodity můžete nakupovat výhradně na zahraničních trzích v „tvrdých měnách“, musíte tedy do vlastního rozhodnutí zahrnout i riziko pohybu kurzu. Před uzavřením prvního obchodu se tedy nenechte zlákat vidinou obrovského zisku, ale zohledněte i všechna možná rizika.

Slovník

Futures kontrakt
patří do skupiny termínovaných kontraktů. Jde o dohodu dvou stran o nákupu nebo prodeji stanoveného množství komodity v předem specifikované kvalitě a za předem sjednanou cenu k danému budoucímu datu. K danému termínu vzniká jedné straně povinnost koupit a druhé povinnost prodat předmět kontraktu (tzv. pevný obchod).

Opce: Osoba, která koupí opci, má právo během sjednané doby koupit (jde o tzv. nákupní opci) nebo prodat (jde o tzv. prodejní opci) vybranou komoditu za předem stanovenou cenu. Opce patří do skupiny tzv. podmíněných obchodů, kdy kupující opce může, avšak nemusí v budoucnu koupit nebo prodat vybranou komoditu. Pokud však vlastníte opci a chcete komoditu koupit či prodat, vzniká vypisovateli opce (osoba, která vám opci prodala) povinnost dostát svých závazků.

Přidat.eu záložku
Abeceda podnikání a investování Akcie Akcie CZ Akcie online! AKCIE KOMODITY FOREX * Dr.Jan Hýsek Aktuální seznam pojišťoven a seznam zdravotních pojišťoven najdete na seznamu www stránek Burza online! Byznys magazín tedy podnikání, investice, internet, osobní rozvoj a lidé Finance on-line! Finanční fórum Hedge fondy se snaží o absolutní výnos nezávislý na obecném ekonomickém vývoji a vývoji kapitálových trhů Hledáte investora či projekt k investování? Obojí najdete na Investoři.net How to invest in stocks for the beginner - http://www.stocks-commodities.eu/news/how-to-invest-peaks-and-valleys/ Chcete prodat či koupit firmu? Hledáte investora pro váš projekt? Vše najdete na Investoři.net iAkcie Investování pro začátečníky Jak vydělat peníze na burze Komodity pro začátečníky Magazín pro Muže Otázky a odpovědi v oblasti finance, investice, podnikání a internet Poradce Seznam www Volby WarrenBuffett.cz - aneb jak vydělat na burze miliony Zajímáte se o to, které jsou nejlepší firmy v ČR a EU? Sledujte Top Firmy! Zprávy online! Mini Oční lékař a jeho oční poradna